De Futura
by Gay Spunkton

1.
laromisp)
( g)
( g)
( chuc c ritleeelampllohsingins)

( whes)

2.
( himplamas)
3.
( ping)
( peeeezeeerminghitlaring)
( lloayinghamaspins)
( llampeeerooming)

( lerinoooug)
)
( chuchud rese gaug)
( rminowhinging)

( seeris)
(lee)

4.
(whingrooonooochughineeerooaumpesnghinsee)
( mampee d ching)

chstllla-ochuchochug)

( ampllingseserooing)

ling)
(cklayistlampspine)
5.
( ringhhhhh)
(
oowhinooms peeeel ghitllllams beeeeeering)
( bestleeerisit ochucheroouching)
( d oamping)
( pe hing kloooomaring)
6.
( beringhoooingbellyaches)
( roaying) mp)
( g)

( snommpe)

( g)
( s)
( a, g)
(chitlas crs)

7.
( hing)
( hug d)
( laughchauchisping)
( chinoapee)
( permse)

( ring)
( kliseeeeselesering)
( champing)

(chugarochinging)

8.
( mstlinghitlineering) ghug)

( spinong kllauchseamse)
( whing)
( g)
(whiming)
( chinorinelinong)
( whsperispermpeelle roangrmis)
( stlams)
(whingarinsp)

( a-ocrineer

Print Friendly, PDF & Email