Lost for words
by Volodymyr Bilyk

ee
e;
e.

e
e,
e.

e
e
e.

e,
e,
e.

ee;
e
ee.

e
e,
e…

e,
e:
e.

e,
e
e

e.

 

 

warze ingg beneg imse
ng
Scarzere Scte Schwato ier.
Schwa hwar; pr.
Scthenerze e belineng o de,
Sc

integerzener tidimsc
enerzerscovegene to o rzerzer
wa
is tot, butinge’s; be
egelinototh hwarzenen
; tichenggg beneggger
chis toterar

Print Friendly, PDF & Email