Poem
by Andriy Antonovskiy and Volodymyr Bilyk

1 проходи

А ПРРРР ПАП РАП ПРАП ПРАП ПРААААП РАП ПРО АР П ПРАП ПРО АЛО РПП РОА ЛОР ППРО ЛАОР П ПРОЛ ОР ПАП РОЛ ОР ПАП РОП АП РОР ПАП РОЛ ДЛОР ПАП РОЛ ОРП АП РОЛ ОР ПАВА ПРОЛ ДОР ПАВА ПРОЛ ДЛОР ПАВА ПРОЛ ДЛОР ПАВА ПРОЛО Р ПАВІ ФІВА ПРОЛ ДЖ ДЛОР ПАВ ІВА ПРОЛ ДЖЄЖ ДЛОР ПАВІ ФІВА ПРОЛ ДЖЄЖ ДЛОР ПАВІ ВАПРО Л ДЖ ЛОР ПА ІВ П Р Л Ж ДЖІП ВЛОР ВЛРАД ЖОІ ЛЄВА ЛДЖОФ ДІВ П ЛРАД ЛР ЖОВЛЄЖ ДАПЛ ВОДІРВ ДЛР ЖАО І Є Л Ж Д Ж РПІЖОВАЄ Ф Ж Л ПДОРД П ЖВОЛЄЖ ЖР ДІЛ АП РОП ВАП РОЛД ЛОР ПАП РОЛ ОР ПАП РОР ПРОП ВАП

 

БО бро БРОБ ОБРОБ бо хуррррр

Бор БРО боБ хррруррр

ОбобОбОбО𥠴ґ Ґрухххррр

БОРОРО БО РО РО БО РО РО БО хррР

БоХроХброХроб ҐРРРР

БРРР Хр хро бро ґруррр

 

У ЦУЦУ ЦУУ ЦУКУ ЦКУ ЦУК ЦК ЦУК УЦУК ЦУК ЦУ КЦ ЦУК УЦ ЦУК УЦУ ЦУЦ УК ЦУК ЦУК УЦК ЦУК ЦУЦ УЦУ ЦУК ЦУЦ УЦУ ЦУК ЦУК УЦУ КУЦ УКУ ЦУК УЦУ КУЦ КУЦ КУЦ КУЦ КУЦ КЕУ КЕ УКЕ УЦ КЕУ ЦКЕ УЦУ КЕ КУЦ УКЕ УЦУ КЕУ ЦКУ ЦКЕ УКЕ ЦКУ КЕУ КЦЕ НКУ ЕУК ЦЕН КЦЕ УК ЦЕУ НКЦЕ УНК ЦЕУ КЕН УКЕ ЦНУ ЕКЕ ЦУК ЕЦУ КЕН УКЕ ЦКУ ЕНЦ УКЦ ЕУК ЦЕУ КЕК УКУ ЦКУ ЦУЦ КЦУ КЦУ КЕУ ЦУК ЦУК УЦК УЦК ЕКУ ЦЕК УЕЦ КУЦ ЕУК ЦЕК УЕЦ УКЕ ЦУК ЕЦУ КЕЦ УКЕ КЦЕ УКЦ ЕКУ ЦЕУ КЦЕ УКЕ ЦКУЕ УК ЦУЦ УЦУ ЦУК УЦ ЦУК КЦ ЦК ЦУК УЦУК ЦУК ЦК ЦКУ ЦУКУ ЦУУ ЦУЦУ У ЦУ

 

Возцтвозцтвозцтвозцтвозцт

Цтвоцтвоцтвоцтвоцтвоцтво

Зцтзцтзцтзцтзцтзцтзцтзцтзц

Ччччччччццццццццччччччч

Чтвчтвчтвчтвчтвчтвчтвчтвчт

Цзчзчццчзццзззччзцчзцчзцзч

 

2 випадки

 

ГоҐоГоҐоГоҐоГоҐоГоҐоГоҐоГоҐоГоҐоГоҐоГоҐоГоҐо

АґгААґгААґгААґгААґгААґгААґгААґгААґгААґгА

ВуФфУВуФфУВуФфУВуФфУВуФфУВуФфУВуФфУ

АґгАҐоГоАґгАҐоГоАґгАҐоГоАґгАҐоГоАґгАҐоГо

ВуФфУгОґОВуФфУгОґОВуФфУгОґОВуФфУгОґО

ҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

 

ТтоТТоТТТттоТТТооо ТОООО ТОООО  

ТтттоОттОтО ТТТоооо ТТТТоо ТоТо то

Ото то то тООО ТТТооо ТОООтто оооТ

ТТТ ТТТТ ТТТТ ООО ттт ооо ооо То То

ООО тт оООО оооООО ООООООО ттт

То То тО ТОТо То тО ТОт тОТо ТОТ то

ТТТТтт ТТт ТТТт тТТт тт. ооо тТТТ ОО

тттОО ОО тОО Тоо тОоот оооОООО оо

 

ОООооООоОО тоо То тО тООО тттО то

 

СССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС

 

ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

 

3 догори дригом

ШЩ ШЩ ШЩ ШЩ ШЩ ШЩ

ШЩ ШЩ ЩШ ЩШ ЩШ ЩШ

ЩШ ЩШ ЩШ ЩШ ЩШ ЩШ

ЩШ ЩШ ЩШ ЩШ ОЩ ШЩ

ЩШ ЩШ ЩШ ЩШ ЩШ ЩШ

ШЩ ШЩ ЩШ ЩШ ЩШ ЩШ

ШЩ ШЩ ШЩ ШЩ ШЩ ШЩ

 

ЩЗЩО ЩЗО ЗОЩШ ЗОЩШЩЗ ЩШОШ ЩЗО ЩШО ЩШО ЩШЩЗО ЩШОЩ ЩЗЩО ОЗЩШОЩ ЗОЩШЩ ЩШО ЩШОЩ ЩОЗ ОЩШЩ ЩШЩ ЩШЩЗО ЩШЩО ШЩЗО ШЩЗО ЗЩО ЗОЩШЩ ЩШЩЗО ЗЩШО ЩЗЩШО ЩШО ЩЗЩО ШЩЗО ЩШЩЗО ЩЗО ЩШЩЗ ЩШО ЩШЩЗО ЩЗЩШО ЩШЩЗО ЩЗЩО ЩШЩОЗ ЩЗЩО ЩЗЩШЩЗО ШЩЗО ЗОЩШО ЩЗЩШО ЩЬЗ ЩШЩО ШЩЗО ЗЩШО ЩШЩЗО ЩШО ЩЗО ЩШЩЗО ОЩШЩ ЗЩОШ

 

ОШ ЩШО ЩОШ ЩОШ ЩО

ШЩО ШОЩ ШОЩ ШО ЩО

ШЩО ШЩО ШЩО ШО ЩО

ШЩ ШООЩ ОШЩ ОШ ЩО

ШОЩ ШОЩ ШОЩ ОШ ЩО

ШЩО ШОЩ ШОЩ ОШ ЩО

Ш ЩОШ ОЩШ ОЩ ШО ЩО

 

ЩШО ЩШО ЩЗО ЩШЩЗО ЩШЩЗО ЩШЩО ЗЩШО ЩЗЩШО ЩЗЩШО ЩЗЩШЩЗО ЩШЩЗО ЩЬЗ ОЩШЩ ЗОЩШЩ ЗОЩШ ЩОЗ ЩШОЩ ЗОЩШЩЗ ОЩШЩ ОЗЩШОЩ ЗЩО ШЩЗО ЩШЩЗО ЩШЩО ЗЩШО ЩЗЩШО ЩЗЩО ШЩЗО ЩШЩЗО ЩШЩЗ ЩШЩЗО ЩШЩЗО ЩШЩ ЗОЩШЩ ЗОЩШО ЩЗЩО ШЩЗО ЩШЩЗО ЩШО ЩЗЩО ЩЗО ЩШЩОЗ ЩШОЩ ЗЩОШ ЩЗО ЩШОШ ЩЗО ЩШО ЩЗЩО ШЩЗО ЩШО ЩЗЩО ШЩЗО ЩШО

 

ШЩО ОЩ ШОЩ ОШ ЩОШ

ЩО Ш ЩО ШО ОЩШ ОЩШ

ОШЩ ОШЩ ОШЩ ОШ ОЩ

ШОЩШОЩОШЩОШОЩ

ЩОШЩОШООЩШОЩШ

ШЩООЩШОЩОШЩОШ

ОШЩОШЩОШЩОШОЩ

 

ЩШОЩ ЩШОЩ ЗЩШО ЩШЩЗО ЗОЩШ ЩЗЩО ЩШЩЗО ЩШЩЗ ЩШО ЩШЩЗО ШЩЗО ЩЗЩШО ЩЗЩО ШЩЗО ЩШЩЗО ЩШЩ ЩЗЩО ЗЩО ЩШО ШЩЗО ЩШОШ ЩШЩО ЩШЩЗО ЩЗО ЗОЩШЩ ЩШЩЗО ЩШЩЗО ЩШЩО ЩЗЩШЩЗО ЩШО ЩЗЩО ЩШЩЗО ЩШО ЩЗЩО ЗЩОШ ЗОЩШЩ ЗОЩШЩЗ ЩЗО ЗОЩШО ЩЗЩШО ЩЬЗ ЩЗО ОЩШЩ ЩЗО ОЗЩШОЩ ШЩЗО ЗЩШО ЩШО ОЩШЩ ЩОЗ ШЩЗО ЩЗЩШО ЩШЩОЗ ЩШО

 

ШОЩШОЩОЩОШОЩО

ШЩОЩОШЩОШОЩОШ

ЩОШОЩШОЩШОЩОШ

ЩОШЩОШЩОШОЩШО

ЩОШОЩШОЩШОЩОШ

ШЩОЩОШЩОШОЩОШ

ШОЩШОЩОЩОШОЩО

 

ЩЗЩО ШЩЗО ЩШО ЩЩО ШЩЗО ЩШЩОЗ ЩО ЩЗЩШО ЩЗЩО ШЩЗЩО ШЩЗО ЩШЩЗО ЩШЩО ЗЩШО ЩЗЩО ШЩЗО ЩЩЗЩЗО ШОЗЩО ШЗЩШЩЗО ЩЗШЗЩШО ЩЗШО ЩЗШЗЩО ШЩЗШО ЗЩШО ЗШО ЗЩШО ЗЩШО ЩЗШО ЗЩШЗЩО ШЩЗШО ЗЩО ЩЗШО ЩЗШО ЗЩШО ЗЩШЩЗО ШЩЗО ШЩЗО ШЗЩШО ЩЗШО ЩЗШО ЩЗШО ЗЩШО ЗЩШЗО ЩШЗО ШЗЩО ШЗЩО ШЗЩО ШЗЩО ШЗЩШО ЗЩО ЗЩШО ЗШО

 

Print Friendly, PDF & Email