Tag: Antonovskiy

Antonovskiy-Bilyk | Poem

Poem by Andriy Antonovskiy and Volodymyr Bilyk 1 проходи А ПРРРР ПАП РАП ПРАП ПРАП ПРААААП РАП ПРО АР П ПРАП ПРО АЛО РПП РОА ЛОР ППРО ЛАОР П…

Bilyk (edited by) | Ukrainian poetry. A perspective: Zdoryk, Antonovskiy, Divych, Dovgyj, Borysova

Ukrainian poetry. A perspective: Zdoryk, Antonovskiy, Divych, Dovgyj, Borysova Edited and translated by Volodymyr Bilyk [1] Romtso Zdoryk 1. AVE GENIUS Nezval Pasternak Maykovskiy Semenko Schkurupiy Khlebnikow Tsvetaewa…

Follow us on Facebook
Follow us on Instagram
Condividi